Descriere

    Proiectul propus, intitulat “Program de instruire in domeniul economic a resurselor umane din Regiunea Oltenia, utilizând tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”, urmăreşte să contribuie la dezvoltarea resurselor umane din Regiunea Oltenia, prin organizarea de cursuri de pregătire profesională în domeniul economic, conform necesităţilor identificate împreuna cu partenerii din proiect.

    Cursurile furnizate sunt grupate în două categorii:

1. Iniţiere în tehnologia informaţiei

2. Utilizarea pachetelor de programe Office

3. Iniţiere în Internet

Modulul I: E-COMMERCE

1. Baze de date

2. Comerţ electronic

3. Reţele de calculatoare

Modulul II: ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. Contabilitate financiară

2. Diagnosticul financiar al firmei

3. Gestiunea portofoliului de investiţii

4. Planul de afaceri

Modulul III: MANAGEMENT

1. Managementul firmei

2. Gestiunea resurselor umane

3. Management strategic

4. Managementul proiectelor