Stadiu de derulare
 

Anul I

Semestrul 1

Semestrul 2

Organizaţia care implementează

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FAZA I -  PREGĂTIREA CADRULUI NECESAR DERULĂRII PROIECTULUI 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

I.1.  Actualizarea paginii web destinată programului de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

I.2. Promovarea proiectului

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant + Partener

I.3. Pregătirea materialelor didactice necesare

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

1.4. Înscrierea şi selecţia cursanţilor

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant + Partener

1.5. Achiziţionarea echipamentelor necesare

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

FAZA  II –  DERULAREA MODULELOR DE INSTRUIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

II.1. Actualizarea şi adaptarea  portalului de instruire e-learning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

II.2. Derularea cursurilor de iniţiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

II.3. Derularea cursurilor de perfecţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

II.4. Testarea cunoştinţelor acumulate şi cuantificarea saltului calitativ în ceea ce priveşte abilităţile dobândite de participanţii la programul de instruire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

FAZA III - FINALIZAREA PROIECTULUI ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Solicitant

III.1. Eliberarea certificatelor pentru cursanţii ce au absolvit modulele de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Solicitant

III.2.  Evaluarea programului şi întocmirea raportului final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant + Partener