Proiecte in derulare sau finalizate

1. PHARE: Utilizarea învăţământului continuu din domeniul economic la dezvoltarea resurselor umane din regiunea Oltenia - finalizat

2. PHARE: Program de instruire e-learning în domeniul economic şi informatic pentru dezvoltarea resurselor umane din regiunea Olteniei- finalizat

3. CNCSIS AT Studiu statistic privind tendinţele de ocupare a resurselor umane din regiunea Oltenia în perspectiva integrării în Uniunea Europeană- finalizat

4. Leonardo Da Vinci: DEZVOLTAREA COMPETENTELOR IN TURISM ALTERNATIV LA STANDARDE EUROPENE- finalizat

5. PN II.Programul  4 – Parteneriate in domeniile prioritare. Sistem Informatic pentru Interogarea Bazata pe Continut a Bazelor de Date Multimedia cu Imagini Medicale- SIBIM- in derulare

6. Phare: Program de instruire in domeniul economic a resurselor umane din Regiunea Oltenia, utilizând tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor- finalizat

7. PN II. Programul 2 - Capacitati. Modulul 1.PLATFORMA MULTIMEDIA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU E-LEARNING- PMCDE- in derulare

8. Proiect Hermes - in derulare

9. Proiect EDU-Antreprenor - in derulare