S T A T U T

 

                Cap. I. Dispozitii generale

 

                Art. 1. Centrul de cercetare "CEIRURO" este o unitate de cercetare ştiinţifică īn domeniul e-learning şi formare profesională īn sistem e‑learning, īnfiinţată īn temeiul autonomiei universitare, īn subordinea academică şi administrativă a Catedrei de Analiză Statistică şi Matematică din Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi a Catedrei de Inginerie Software din Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova, constituită pentru atingerea excelenţei academice īn domeniile de competenţă.

 

 

                Cap. II. Denumirea, sediul, scopul si durata de functionare

 

                Art. 2. Denumirea centrului este: Centrul e-learning de Instruire a Resurselor Umane din Regiunea Oltenia "CEIRURO".

    Art.  3. Sediul central al Centrului este in Str. AI Cuza, nr 13, Municipiul Craiova, Jud. Dolj, in spatiul Catedrei de Analiză, Statistică şi Matematică din Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii din Craiova.

                Art. 4. Centrul este o unitate de cercetare academica si universitara, constituita pe baza Reglementarilor privind cercetarea stiintifica universitara si finantarea ei.

                Art. 5. Scopul centrului este de a desfasura activităţi de cercetare stiintifica in domeniul e-learning, obtinerea si mentinerea excelentei in domeniile in care este recunoscut, sprijinirea activitatilor de formare universitara si post-universitara in sistem e-learning, afirmarea nationala si internationala a cercetarilor de varf romanesti in domeniile de competenta, promovarea principiilor eticii profesionale si universitare.

                Art. 6. Durata de functionare este nedeterminata, dizolvarea si reprofilarea avand loc la hotararea membrilor centrului sau din dispozitie superioara pe linia subordonarii academice.

 

                Cap. III. Obiectul activitatii

 

                Art. 7. Raportat la scopul sau, obiectul de activitate este:

·         desfasurarea de cercetari stiintifice pe baza de grant, contract de cooperare nationala si internationala;

·         sprijinirea afirmarii cercetarii in domeniul e-learning si in domenii conexe a membrilor centrului, a doctoranzilor si studentilor merituosi, participanti la activitate de cercetare;

·         implicarea in actiuni de organizare a manifestarilor stiintifice ale societatilor stiintifice de profil, ale Facultatii si Universitatii;

·         sprijinirea tuturor formelor de invatamant universitar si post - universitar in domeniul e-learning si in domenii conexe;

·         asigurarea de consultanta pentru agentii economici si dezvoltarea legaturilor cu acestia pentru facilitarea activitatii de cercetare si implementarea rezultatelor cercetarii;

·         promovarea rezultatelor cercetarii stiintifice;

·         formare profesională universitară īn sistem e-learning.

 

                Cap. IV. Conducere si administrare

 

                Art.8. Organismul de conducere este adunarea generala care are urmatoarele atributii:

·         jaloneaza activitatea centrului si analizeaza periodic indeplinirea programelor de activitate stabilite;

·         hotaraste modificari ale statutului;

·         ia decizii financiare in limitele competentei centrului;

·         decide asupra cererii de re-evaluare periodica a competentei;

·         decide modificarea conducerii operative;

·         se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin anual pentru analiza si evaluare.

Adunarea generala este legal constituita prin prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Ea are caracter deliberativ, iar hotararile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor.

Art. 9. Votul in Adunarea Generala este deschis, iar la cererea unei treimi dintre cei prezenti se poate face vot secret.

                Art. 10. Conducerea operativa este asigurata de Directorul Centrului si secretarul stiintific. Directorul centrului reprezinta centrul in relatiile cu exteriorul si poate fi schimbat de catre adunarea generala sau forurile superioare.

               

Cap. V. Drepturile si indatoririle membrilor

 

Art. 11.  Drepturile membrilor centrului de cercetare sunt urmatoarele:

·         de a participa la activitatile de cercetare stiintifica intreprinse de centrul de cercetare;

·         de a face propuneri cu privire la activitatea stiintifica si administrativa a centrului de cercetare;

·         sa faca propuneri organelor de conducere referitor la  activitatea lor;

·         de a participa la toate Adunarile generale si de a cere, ori de cate ori gasesc de cuviinta, in conditiile statutului, convocarea Adunarii generale;

·         de a alege  si de a fi ales in Consiliul de administratie al centrului CEIRURO;

·         de a li se conferi titlul de membri de onoare;

·         sa fie recompensati pentru activitate stiintifica deosebita.

 

CEIRUROArt. 12. Indatoririle membrilor centrului de cercetare sunt urmatoarele:

·         sa participe la activitatile stiintifice ale centrului, pentru a-si justifica recunoasterea si mentinerea calitatii de membru;

·         de a rezolva intocmai si la timp toate sarcinile date de catre conducerea centrului de cercetare;

·         de a respecta cu strictete prevederile statutului;

·         sa participe la dezvoltarea centrului de cercetare;

·         sa nu intreprinda actiuni in defavoarea centrului de cercetare;

·         de a participa la toate sedintele Adunarii generale.

 

                Cap. VI. Dispozitii finale

 

                Art. 10. Prezentul statut poate fi revizuit si completat, pentru a fi concordant cu reglementarile in vigoare, de catre Adunarea Generala.

 

                            RECTOR,

         Prof. univ. dr. Ion VLADIMIRESCU

                          ...................