Lect. univ. dr.

Daniel Cîrciumaru

·         Studii

·         Experienta profesionala

·         Specializari si calificari

·         Membru al asociatiilor profesionale

·         Alte domenii de competenta

·         Lucrari publicate

·         Granturi/Contracte de cercetare naţionale/internaţionale

·         Alte mentiuni

 

Studii

Studii universitare:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova

                                                     Facultatea de Ştiinţe Economice

- Specializarea:                               Finanţe-Bănci

- Perioada:                                     1996-2000

- Gradul obţinut                               Economist

Studii postuniversitare:

Studii aprofundate:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova,

Facultatea de Ştiinţe Economice

- Specializarea:                               Management Financiar

- Perioada:                                     2000-2001

 

Doctorat:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova,

Facultatea de Ştiinţe Economice

- Perioada:                                     2002-2007

- Titlul tezei:                                   Metode statistice în analiza riscului la nivelul unei entităţi economice

 

Titlu ştiinţific:               Doctor,

Domeniul: Economic

Domeniul fundamental: Cibernetică şi Statistică economică

 

Experienta profesionala

Instituţia

Din

(Anul)

Până în

(Anul)

Gradul obţinut

Activitate desfăşurată

Universitatea din Craiova

2001

2003

Preparator

Seminarii la diciplina Analiză economico-financiară

Universitatea din Craiova

2004

2007

Asistent

Seminarii la diciplina Analiză economico-financiară

Universitatea din Craiova

2007

prezent

Lector

Cursuri şi seminarii la disciplinele Analiză economico-financiară, Analiza diagnostic a performanţelor economico-financiare ale firmei, Analiza riscurilor în afaceri, Metode şi tehnici de evaluare a afacerilor

Universitatea din Craiova

2001

2003

Preparator

Seminarii la diciplina Analiză economico-financiară

 

Specializari si calificari

-          Certificat pentru absolvirea cursului Introduction to Corporate Responability:Romania, 2-20 aprilie 2003, organizat de The World Bank Institute

-          Atestat de agent de asigurări pentru nivelul de bază eliberat de Societatea de Asigurare-Reasigurare “Naţionala”

-          Diplomă de absolvire a cursului de contabilitate informatizată (CIEL) al International Computer School - 2002

 

Membru al asociatiilor profesionale

-         Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, din 2003;

-         Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (A.N.E.V.A.R.), din 2006;

 

Alte domenii de competenta

- Analiza riscurilor în afaceri, Metode şi tehnici de evaluare a afacerilor

- Prelucrarea electronică a datelor;

 

Lucrari publicate

 

Cărţi publicate prin edituri recunoscute CNCSIS

1.             Analiza economico-financiară a firmei, ediţia a II-a, Editura Scrisul Românesc, Craiova 2003, 375 pg., F. Radu, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, ISBN 973-38-0305-7.

2.             Analiza economico-financiară a societăţilor comerciale, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 405 pag., ISBN 973-38-0426-6, F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc

3.             Analiza economico-financiară a societăţilor comerciale, ediţia a II-a, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2006, 395 pag., ISBN 973-38-0426-6, F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc

4.              Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Sitech, Craiova, 2007, 310 pag., ISBN 978-973-746-510-8, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, N. Marcu

5.             Analiză şi diagnostic economico – financiar, Ed. Scrisul Românesc, Craiova,  2008, ISBN 978-973-38-0011-8, 305 pag., F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc

 

Articole publicate (selecţie)

1.             Modele de analiză strategică a riscului întreprinderii, Simpozionul Internaţional “Specialisation, Integration and Development”, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, 14-15 noiembrie 2003

2.             The Analysis of the Bankruptcy Risk of the Companies Using the Scoring Method, Simpozionul Internaţional „Economia şi Managementul Transformării”, Univ. de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 7-8 mai 2004, 7 pg.

3.             Alternative Methods for Assessing the Bankruptcy Risk, The International Conference “The Impact of European Integration on the National Economy”, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, pag. 474-480, 28-29 octombrie 2005

4.             The Management Of The Financial Risk In The Romanian Industrial Companies, Trans & Motauto ’05+, Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering Bulgaria, National Military University “Vassil Levsky”, 23 - 25 November 2005, Veliko-Tarnovo, Bulgaria, pag. 49-52

5.             Study Regarding the Correlation Between the Financial Structure and the Return of the Romanian Industrial Companies, A 3-a Conferinţă Interanţională Economia şi Managementul Transformării, 5-6 mai 2006, Univ. de Vest din Timişioara, Facultatea de Ştiinţe Economice

6.             Rolul managerului financiar în gestiunea proiectelor cu finanţare europeană, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr. 11-12 nov.-dec. 2004, pag. 34-36, ISSN 1582-9774

7.             Valoarea adăugată sub formă de cash-flow – indicator modern de măsurare a performanţelor firmei, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Economice, nr. 33, 2005, vol. 1, ISSN 1223-365X, Ed. Universitaria, pag. 93-98

8.             Model de predicţie a riscului de faliment la nivelul firmelor industriale româneşti, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr. 9 - sept. 2005, pag. 57-61, ISSN 1582-9774

9.             Costul capitalului investit în evaluarea riscului financiar, Revista Tribuna Economică, nr.1/2006, pag.61-64, 66

10.         Comparaţii regionale privind performanţele economico-financiare ale firmelor industriale româneşti, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Economice, nr. 34/2006, vol. I, pag. 1-8, ISSN 1223-365 X

11.         A Model for Assessing the Performances of the Company Using Financial and Non-Financial Measures, Brno International Conference on Applied Business Research 2006, BICABR 25 sept. – 1 oct. 2006, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Business and Economics, pag. 130-138

12.         Considerations Regarding the Risk Management in a Company, Conferinţa internaţională “Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, ISBN (10) 973-742-445-x; ISBN (13) 978-973-742-445-7, 20-21 octombrie 2006

13.         The Use of the Statistical Methods in the Evaluation of the Operating Risk, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, International Conference „Competitiveness and stability in the knowledge – based economy”, ISBN (10) 973-742-445-x; ISBN (13) 978-973-742-445-7, 20-21 octombrie 2006

14.         Indicatori statistici utilizaţi în analiza tehnică a societăţilor listate la bursă, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, al III-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional de StatisticăStatistica în Spaţiul Soluţiilor”, ISBN 973-594-884-2, ISBN 978-973-594-884-9, Bucureşti, 16-18 noiembrie 2006

15.         The Statistical Analysis of Jiu Valley Region, in the Context of the Sustainable Development, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, al III-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional de StatisticăStatistica în Spaţiul Soluţiilor”, ISBN 973-594-884-2, ISBN 978-973-594-884-9, Bucureşti, 16-18 noiembrie 2006

16.         A Graphical Model for Analyzing the Risk-Performances Correlation, Science Invest Bulgaria, 6th International Symposium Economy & Business 2007, Sunny Beach, september 11-14, 2007, ISBN 978-954-9368-27-7

17.          Study Regarding the Liquidity and the Rotation of the Assets, on the Activity Sectors, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, International Conference Competitiveness and European Integration, Cluj Napoca, October 26-27, 2007

 

Granturi/Contracte de cercetare naţionale/internaţionale

Nr. crt.

Grant/Proiect

Statut în echipa de cercetare

Perioada

1

PROGRAM DE INSTRUIRE IN DOMENIUL ECONOMIC A RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA, UTILIZÂND TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

Membru în echipa de cercetare

2008

Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02

Valoarea: 64.000 euro

2

PLATFORMA MULTIMEDIA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU E-LEARNING

Membru în echipa de cercetare

2007-2009

PNCDI 2007-2013, programul CAPACITĂŢI

3

COMPETITIA FISCALA EUROPEANA. IMPACTUL FISCALITATII ASUPRA PERFORMANTELOR ECONOMICO-FINANCIARE LA NIVEL MICRO- SI MACROEECONOMIC

Membru în echipa de cercetare

2007-2010

PNCDI 2007-2013, programul IDEI

4

POTENTIALUL COMPETITIV AL INTREPRINDERILOR SI IMPACTUL SAU ASUPRA DEZVOLTARII ECONOMICE A REGIUNII OLTENIA

Membru în echipa de cercetare

2006

Program: A, Cod CNCSIS 179

Institutia finantatoare: CNCSIS

Nr. contract: 16 C /18.04.2006

Valoarea:26000 RON

5

SISTEM DE INDICATORI UTILIZAT PENTRU MONITORIZAREA PREVEDERILOR BUGETARE ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE LA REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA

Membru în echipa de cercetare

2005

Beneficiar: RNP ROMSILVA BUCUREŞTI

Nr. Contract: 44C/25.07.2005

Valoare: 40000 RON

6

STUDIU STATISTIC PRIVIND TENDINTELE DE OCUPARE A RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA

Membru în echipa de cercetare

2005

Program: AT, Cod CNCSIS 16

Institutia finantatoare: CNCSIS

Nr. contract: 27.661/14.03.2005

Valoarea:4600 RON

7

MODEL DE ANALIZA A RISCULUI DE FALIMENT LA NIVELUL FIRMELOR INDUSTRIALE

Membru în echipa de cercetare

2004

Program: AT, tema nr. 4, cod CNCSIS 40

Institutia finantatoare: CNCSIS

Nr. contract  33062/24.06.2004

Valoare: 50.000 mii lei ROL

8

STUDIU STATISTIC PRIVIND CORELATIA DINTRE STRUCTURA FINANCIARA SI RENTABILITATEA FIRMELOR INDUSTRIALE ROMANESTI

Membru în echipa de cercetare

2003

Program: AT, cod CNCSIS 291

Institutia finantatoare: CNCSIS

Nr. contract 33547/2003

Valoare: 18000 mii lei ROL

 

Alte mentiuni

-          Membru în Comitetul Editorial al Revistei Tinerilor Economişti, Craiova.