English

Prof. univ. dr.

Siminică Marian Ilie

(Prodecan responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi asigurarea calităţii învăţământului)

·         Studii

·         Experienta profesionala

·         Specializari si calificari

·         Membru al asociatiilor profesionale

·         Alte domenii de competenta

·         Lucrari publicate

·         Granturi/Contracte de cercetare naţionale/internaţionale

·         Alte mentiuni

 

Studii

Studii universitare:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova

                                                     Facultatea de Ştiinţe Economice

- Specializarea:                               Management în Industrie

- Perioada:                                     1990-1995

- Gradul obţinut                               Economist

 

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova

                                                     Facultatea de Drept Nicolae Titulescu

- Perioada:                                     1997-2002

- Gradul obţinut                               Jurist

 

Studii postuniversitare:

Studii aprofundate:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova,

Facultatea de Ştiinţe Economice

- Specializarea:                               Managementul Resurselor Umane

- Perioada:                                     1995-1996

 

Doctorat:

- Instituţia:                                      Universitatea din Craiova,

Facultatea de Ştiinţe Economice

- Perioada:                                     1996-2000

- Titlul tezei:                                   “Studiu statistic privind capitalul fix şi circulant la nivelul agenţilor economici industriali

 

Titlu ştiinţific:       Doctor,

                            Domeniul: Economic

                            Domeniul fundamental: Cibernetică şi Statistică economică

 

Experienta profesionala

Instituţia

Din

(Anul)

Până în

(Anul)

Gradul obţinut

Activitate desfăşurată

Universitatea din Craiova

1995

1997

Preparator

Seminarii la disciplinele:

·            Analiză economico-financiară

·            Statistică

Universitatea din Craiova

1997

2000

Asistent

Seminarii la disciplinele:

·            Analiză economico-financiară

·            Statistică

Universitatea din Craiova

2000

2005

Lector

Cursuri şi seminarii la disciplinele:

·            Analiză economico-financiară

·            Statistică

Universitatea din Craiova

2005

2009

Conferentiar

Cursuri şi seminarii la disciplinele:

·            Analiză economico-financiară

·            Diagnosticul financiar al firmei

·            Statistică

Universitatea din Craiova

2009

prezent

Profesor

Cursuri şi seminarii la disciplinele:

·            Analiză economico-financiară

·            Diagnosticul financiar al firmei

 

Specializari si calificari

-         Stagiu de pregătire în perioada 07.10.1996 – 29.12.1996 la Ecole Superior de Gestion, Toulouse, France

-         Certificat pentru absolvirea cursului Introduction to Corporate Responability:Romania, 2-20 aprilie 2003, organizat de The World Bank Institute

-         Stagiu de pregatire in perioada 31.10.2005-08.11.2005 in  Sevilla, Spania,  in cadrul proiectului Leonardo da Vinci Ro/2004/93042/Ex Training for disseminating European information in the University-Business-Mass media triad

-         Stagiu de pregatire in perioada 02–11 septembrie 2008  la Radboud Universiteit Nijmegen, Netherlands

 

Membru al asociatiilor profesionale

-         Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, din 1997;

-         Membru în colectivul de cercetare al Centrului de cercetare Dezvoltare aplicatii multimedia, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea din Craiova, recunoscut CNCSIS, din 2005.

-         Expert evaluator, înscris în tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) din anul 2004. Preşedinte al Centrului Teritorial ANEVAR Dolj, din anul 2008.

-         Expert contabil, înscris în tabloul Corpului Experţilor Contabili din România, din anul 2005.

-         Consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, din anul 2008.

 

Alte domenii de competenta

- Analiză Cost-Beneficiu;

- Elaborare planuri de afaceri;

- Evaluarea întreprinderilor.

 

Lucrari publicate

 

Cărţi publicate prin edituri recunoscute CNCSIS

1.       Analiză economico-financiară. Manual universitar, Ed. Universitaria, Craiova, 2009, 230 pag, ISBN 978-606-510-435-8, Marian Siminică;

2.       Diagnosticul financiar al firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2008, 256 pag, ISBN 978-606-510-359-7, Marian Siminică;

3.       Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Sitech, Craiova, 2007, 311 pag, ISBN 978-972-746-510-8, Lucian Buşe, Marian Siminică, Daniel Cîrciumaru, Nicu Marcu;

4.       Analiză economico-financiară, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 368 pag., ISBN 973-38-0399-5, Lucian Buşe, Marian Siminică, Nicu Marcu

5.       Analiza economico-financiară a firmei (ediţia a II-a), Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 380 pag., ISBN 973-38-0305-7, Florea Radu, Lucian Buşe, Marian Siminică, Daniel Cîrciumaru;

6.       Statistica Gestiunii Firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 252 pag., ISBN 973-8043-405-X, Puiu Georgescu, Marian Siminică;

7.       Bazele Statisticii, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 207 pag., ISBN 973-8043-278-8, Puiu Georgescu, Marian Siminică;

8.       Capitalul firmei – procurare şi utilizare, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2001, 208 pag. ISBN 973-38-0294-8, Marian Siminică;

9.       Statistică. Statistica gestiunii firmei, Ed. Reprograph, Craiova, 2000, Puiu Georgescu, Marian Siminică;

10.   Statistică. Bazele Statisticii, Ed. Reprograph, Craiova, 2000, Puiu Georgescu, Marian Siminică;

11.   Analiza şi diagnosticul economico-financiar al firmei, Ed. Reprograph, Craiova, 1999, 338 pag. ISBN 973-99110-9-9, Florea Radu, Lucian Buşe, Marius Dincă, Marian Siminică;

12.   Analiza diagnostic şi evaluarea întreprinderilor, Ed. Reprograph, Craiova, 1998, 490 pag., ISBN 973-98305-5-2, Florea Radu, Lucian Buşe, Marius Dincă, Marian Siminică;

 

Articole publicate (selecţie)

   1.      Study regarding the assurance of financial balance by the romanian industrial entreprises, Metalurgia International, vol. XIV, no. 4, special issue,

            ISSN 1582-2214, Pg. 174 – 180;

   2.      The development of a bankruptcy prognosis model regarding romanian companies between theory and practice, Metalurgia International, vol. XIV, no. 7,

            special issue, ISSN 1582-2214, Pg. 114 – 117;

   3.      Valoarea adăugată economică rafinată – indicator de măsurare a performanţelor firmelor, Economie Teoretică şi Aplicată, supliment Analiză economico-

            financiară şi evaluarea proprietăţilor, mai 2009, ISSN 1841-8678, pg. 206-215;

   4.      The return-a measure of economic and financial performances.  A case study for romanian industrial companies, Revista Tinerilor Economişti. Universitatea

            din Craiova, nr. 12, aprilie 2009, ISSN 1583-9982 pg. 138-145;

   5.      Performanţele firmelor industriale din România. Corelaţia dimensiune – indicatori de rezultate, Economie Teoretică şi Aplicată, supliment Inovaţie financiară şi

            competitivitate în Uniunea Europeană, noiembrie 2008, ISSN 1841-8678 pg. 74-82;

   6.      A study regarding the value added of the SMEs from the district of Dolj, Romania, European Research Studies Journal, Vol. XIII, Issue 4, 2009, Piraeus,

            Greece, ISSN 1108-2976, pag. 145-156;

   7.      Cost-Benefit Analysis - Economic Tool Used to Aid Decision-Making Regarding the Distribution of Public Funds, European Research Studies Journal,

            Vol. XI, Issue 4, 2008, Piraeus, Greece, ISSN 1108-2976, pag. 19-31;

   8.      The Effects of Reevaluating the Balance Sheet on the Financial Standing of the Company, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, nr. 10 / 2008,

            vol. I, pg. 303-312;

   9.      A Study Regarding the Risk of the Micro-Enterprises in the Dolj District, Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Economice, nr. 36/2008, vol. 1,

            ISSN 1582-5450, pg. 16-25;

   10.    The use of charts for the technical analysis of the shares quoted on the stock exchange, Analele Universităţii din Oradea, seria Ştiinţe Economice, tom XVII

            2008, Vol III, ISSN 1582-5450, pg. 527-532;

11.    Evaluarea riscului combinat folosind coeficienţii de levier, Revista Română de Statistică, nr. 5/2008, Institutul National de Statistica, pag. 60 – 78;

12.    Identificarea şi evaluarea riscului în activitatea firmelor, Revista Română de Statistică, nr. 4/2008, Institutul National de Statistica, pag. 60 – 79;

13.    The assurance of the financial balance at SME level, Revista Română de Statistică, nr. 2/2008, Institutul National de Statistica, pag. 16 – 34;

14.    Analysis of the influence of macroeconomic variables on the real sector, Analele Universităţii din Oradea, seria Ştiinţe Economice, tom XVI 2007, Vol II,

        ISSN 1582-5450, pag. 339 – 337;

15.    A study regarding the bankruptcy in Romania. Regional comparisons, Revista Tinerilor Economişti. Univ. din Craiova, Fac. de Şt. Econ. nr. 9, noiembrie 2007, pag. 148 – 155;

16.   The use of the statistical methods in the evaluation of the financial risk, Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Economice, nr. 35/2007, vol. 1, pag. 1 – 15;

17.   Current account deficit analysis. The pattern based on adjusting cost of investments, Revista Tinerilor Economişti. Univ. din Craiova, Fac. de Şt. Econ. nr. 8, aprilie 2007, pag. 165 – 171;

18.   Indicatori statistici utilizaţi în analiza tehnică a societăţilor listate la bursă, Volum Al III-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional de Statistică, ASE Bucureşti – I.N.S., ISBN 973-594-884-2, ISBN 978-973-594-884-9, Ed. ASE, Bucureşti, Secţiunea III, pg. 1 – 9, 2006;

19.   The impact of the financial leverage on the return of the romanian industrial companies, Revista Română de Statistică, nr. 11 / 2006, Institutul Naţional de Statistică,  pag. 53 – 73.

20.  The analysis and prognosis for social system of Jiu Valley Region, Revista Tinerilor Economişti. Univ. din Craiova, Fac. de Şt. Econ. nr. 7, noiembrie 2006, pag. 155 – 163;

21.  Entrepreneurial facets of higher education, Volum International Conference, „Competitiveness and stability in the knowledge – based economy”, ISBN (10) 973-742-445-x, Isbn (13) 978-973-742-445-7, Ed. Universitaria, Craiova, pag. 995-1004;

22.  The technical analysis – a method for forecasting the price of the shares quoted on the stock exchange, Volum International Conference „Competitiveness and stability in the knowledge – based economy”, ISBN (10) 973-742-445-x, Isbn (13) 978-973-742-445-7, Ed. Universitaria, Craiova, pag. 744 – 852;

23.  The practical aspects concerning the cost of leasing in Romania, Brno International Conference on Applied Business Research 2006, ISBN 80-7157-985-8, editor: Mendel University and Forestry Brno, Czech Republic, pag. 76 – 83;

24.  A model for assessing the performances of the company using financial and non-financial measures, Brno International Conference on Applied Business Research 2006, ISBN 80-7157-985-8, editor: Mendel University and Forestry Brno, Czech Republic, pag. 130 – 138;

25.  The Premises of the information society development in the Jiu Valley Region, Scientific Articles Economy & Business 2006, ISBN 954-9368-17-3, published by Science Invest LTD – branch Bourgas, Bulgaria, pag. 273-284;

26.  Arborii de decizie – instrument de analiză a riscului de faliment, Tribuna Economică, nr. 2/2006, ISSN 1018-0451, pag. 62-64;

27.  Costul capitalului investit în evaluarea riscului financiar, Tribuna Economica, nr. 1/2006, pag. 61-66;

28.  Comparaţii regionale privind performanţele economico-financiare ale firmelor industriale româneşti, Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Economice, nr. 34/2006, pag. 1-9;

29.  Gestionarea riscului la nivelul firmei, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, vol. LVII, Seria Ştiinţe Economice, nr. 1B/2005, pag. 59 – 64,

30.  Model de analiză a riscului de faliment la nivelul firmelor industriale româneşti, Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, CNCSIS, nr. special 2005, pag. 1-6;

31.  Costul capitalului firmei, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 3/2005,

32.  Impozitul pe profit / venit în condiţiile noii legislaţii, Gestiunea şi contabilitatea firmei. Editor Tribuna Economică, nr. 1/2005, pag. 2-17

33.  Ratele de gestiune – instrument al analizei financiare a firmei, Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Economice, nr. 33/2004, vol. I, pag. 13-19

34.  Rolul managerului financiar în gestiunea proiectelor cu finanţare europeană, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 11-12/2004, pag. 34-37

35.  The utilisation of the score functions in the context of the new economic and financial realities, The Proceedings of the 5 th Biennial International Symposium, SIMPEC 2004, Volum II, Transilvania University of Brasov, Faculty of Economic Sciences, ISBN 973-8204-58-5, 15 mai 2004, pag. 462-468

36.  Modalities of calculation and analysis of the cash flows in a company, Volum – The II-nd International Symposium “Economics and management of transformation”, University of the West Timişoara, Faculty of Economic Sciences, ISBN 973-661-333-X, 8 mai 2004, pag. 1349-1359

37.  Rolul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în promovarea cercetării ştiinţifice şi creşterii economice, Volumul 5 - sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice “Economia contemporană. Prezent şi prezent şi perspective”, Univ. din Piteşti, Fac de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Ed. AGIR, ISBN 973-8466-56-3, 24 apr. 2004, pag. 371-377

38.  Modele de analiză strategică a riscului întreprinderii, Volum – International Symposium “Specialization, integration and development”, Univ. Babeş Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca, Ed. Sincron, ISBN 973-86547-4-2, 14-15 noiembrie 2003, pag 215-223

39.  Fluxurile de trezorerie – modele de calcul şi analiză, Revista de Analiză Economico-financiară, supliment la Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Econ. nr. 31/2003, pag. 120-126

40.  Retratarea cu inflaţia a datelor din bilanţul contabil, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 6/2003, pag. 56-60

41.  Fluxurile financiare în întreprindere, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 1/2003, pag. 35-37

42.  Efectele finanţării prin credite asupra rentabilităţii financiare a firmei, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 9/2002, pag. 36-39

43.  Determinarea costului marginal al capitalului firmelor, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 5/2002, pag. 44-45

44.  Modalităţi de analiză a echilibrului financiar al firmei, Revista de finanţe publice şi contabilitate. Ministerul Finanţelor Publice, nr. 4/2002, pag. 59-62

45.  Modalităţi de analiză a fluxurilor financiare în întreprindere, Analele Universităţii din Craiova, seria Şt. Economice, 2001

46.  Modele de gestiune a stocurilor de materii prime, Revista Marketing-Management. Studii – cercetări – consulting nr. 2/2001, pag. 121 - 128

47.  Structura financiară optimă a întreprinderii (II), Tribuna Economică, nr. 25 din 21.06.2000, pag. 32 - 35

48.  Structura financiară optimă a întreprinderii (I), Tribuna Economică, nr. 24 din 14.06.2000, pag. 26 - 27

49.  Dezechilibrul financiar al firmei, Tribuna Economică, nr. 16 din 19.04.2000, pag. 18 - 20

50.  Echilibrul financiar al firmei, Tribuna Economică, nr. 14 din 05.04.2000, pag. 20 - 22

 

Granturi/Contracte de cercetare naţionale/internaţionale

Nr. crt.

Grant/Proiect

Statut în echipa de cercetare

Perioada

Statut proiect

 

 

1

TRANSFER SKILLS AND INNOVATION TO LEAD TO DEVELOP VOCATIONAL TRAINING IN BUSINESS POLICIES AND PROCEDURES HUMAN RESOURCES INTEGRATING SOCIAL RESPONSIBILITY (HERMES – R PROJECT)

Membru în echipa de cercetare

 

 

2007 - 2009

 

 

 

În derulare

 

 

 

Program international Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme, Coordonator: ESCEM Tours/Poitiers France

Parteneri : University of Craiova, Romania; New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria; University of Lisbon – Portugal; RH sans Frontières

 

Project number – LLP-LdV-TOI-2007-FR-038

 

Valoare contract: 391312 Euro, din care 34235 Euro aferent UCV

 

2

INTER-REGIONAL COOPERATION FOR VALORISATION OF RESEARCH RESULTS - INTERVALUE

 

Program INTERREG finanţat de Comunitatea Europeanră, Axa Prioritară 1: Facilitation of Innovation and Entrepreneurship, Project number AF/A/426/1.1/X – INTERVALUE

 

Coordonator: URENIO Research Unit - Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

Parteneri: South East European Researh Unit, Thessaloniki, Greece; Applied Research and Communications Fund (ARC Fund), Sofia, Bulgaria; Technical University of Sofia, Sofia 1000, Bulgaria; Regional Development Agency - South West Oltenia. Craiova, Romania; University of Craiova, Craiova, Romania; Punto Europa Teramo, Teramo, Italy; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Matematica e Informatica, Udine, Italy; AICCRE Abruzzo - Consiglio Regionale d'Abruzzo, L'Aquila, Italy; Budapest University of Technology and Economics, Information Society Research Institute (BME-ITTK), Hungary; Theodore Puskas Foundation, Budapest, Hungary.

Valoare contract: 1.800.000 Euro, din care 99.000 euro aferent UCV

Membru în echipa de cercetare

 

 2009 - 2011

 

  

În derulare

 

 

3

SISTEM INFORMATIC PENTRU INTEROGAREA BAZATA PE CONTINUT A BAZELOR DE DATE MULTIMEDIA CU IMAGINI MEDICALE

 

 

 

 

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

 

Nr. contract: 38C / 14.09.2007

 

Valoare: 1.990.000 RON

 

4

PLATFORMA MULTIMEDIA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU E-LEARNING

Membru în echipa de cercetare

2007-2009

Finalizat

 

Programul  Capacităţi. Modulul I.

 

Nr. contract: 64C /19.09.2007

 

Valoare: 1.990.000 RON

 

5

STUDIU PRIVIND IMPACTUL FISCALITĂŢII ASUPRA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ALE SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA

Membru în echipa de cercetare

2007

Finalizat

 

Beneficiar: SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA

 

Valoare: 14.000 RON

 

6

MANAGEMENTUL INDIVIDUALIZAT AL RECUPERARII MOBILITATII PACIENTILOR CU PATOLOGIE NEUROLOGICA SI ORTOPEDICA PRIN PRISMA UNOR METODOLOGII DE CERCETARE INTERDISCIPLINARE-MANMOBREC

Membru în echipa de cercetare

2006-2008

În derulare

 

 

Program Cercetare de excelenţă. Proiect de cercetare-dezvoltare complex.

 

Nr. contract 35C/31.07.2006

 

Valoare:1.469.550 RON

 

7

POTENTIALUL COMPETITIV AL INTREPRINDERILOR SI IMPACTUL SAU ASUPRA DEZVOLTARII ECONOMICE A REGIUNII OLTENIA

Membru în echipa de cercetare

2006-2007

Finalizat

 

Program: A, Cod CNCSIS 179

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Nr. contract: 16 C /18.04.2006

 

Valoarea: 52000 RON

 

8

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ÎN TURISM ALTERNATIV LA STANDARDE EUROPENE

Membru în echipa de cercetare

2006

Finalizat

 

Program: Leonardo da Vinci. RO/2005/PL 95187/S

 

Institutia finantatoare: Centru Naţional pentru Programul de Formare Profesională Leonardo da Vinci

 

Valoare: 30800 EURO

 

9

STUDIU PRIVIND POSIBILITĂŢILE DE OPTIMIZARE A STRUCTURII FINANCIARE LA SC ELPRECO SA CRAIOVA

Membru în echipa de cercetare

2006

Finalizat

 

Beneficiar: SC ELPRECO SA CRAIOVA

 

Nr. contract: 31C /24.07.2006

 

Valoare: 3.570 Euro

 

10

STUDIU PRIVIND MODALITĂŢILE DE CREŞTERE A VALORII FIRMEI LA SC MAGAL SA CRAIOVA

Membru în echipa de cercetare

2006

Finalizat

 

Beneficiar: SC MAGAL SA CRAIOVA

 

Valoare: 3.690 Euro

 

11

STRATEGIA DE COMPATIBILIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ECONOMIC ROMÂNESC CU CERINŢELE SPAŢIULUI EUROPEAN AL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Membru în echipa de cercetare

2005-2007

Finalizat

 

Program: A

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Valoarea: 56000 RON

 

12

MODEL DE ANALIZA A RISCULUI DE FALIMENT LA NIVELUL FIRMELOR INDUSTRIALE

Director de proiect

2004

Finalizat

 

Program: AT, tema nr. 4, cod CNCSIS 40

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Nr. contract  33062/24.06.2004

 

Valoare: 50.000 mii lei ROL

 

13

STUDIU PRIVIND CAPACITATEA MANAGEMENTULUI BAZAT PE VALOARE DE A ATRAGE INVESTIŢII DE CAPITAL STRĂIN SI DE A INTEGRA FIRMELE ROMANEŞTI COTATE LA BURSA IN STRUCTURILE ECONOMICO-FINACIARE EUROPENE

Membru în echipa de cercetare

2004

Finalizat

 

Program: AT, tema nr. 3, cod CNCSIS 41

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Nr. contract  33062/24.06.2004

 

Valoare: 50.000 mii lei ROL

 

14

PROGRAM DE INSTRUIRE E-LEARNING ÎN DOMENIUL ECONOMIC ŞI INFORMATIC PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA

Membru în echipa de cercetare

2004

Finalizat

 

Program: Phare. Programul de Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Schema de finanţare nerambursabilă. Linia de buget  RO-2002/000-586.05.02.02

 

Nr. contract  2167/30.11.2004

 

Valoare: 75000 EUR

 

15

STUDIU STATISTIC PRIVIND CORELATIA DINTRE STRUCTURA FINANCIARA SI RENTABILITATEA FIRMELOR INDUSTRIALE ROMANESTI

Membru în echipa de cercetare

2003

Finalizat

 

Program: AT, cod CNCSIS 291

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Nr. contract 33547/2003

 

Valoare: 18000 mii lei ROL

 

16

SISTEM DE INDICATORI FOLOSITI IN ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A CAPITALULUI FIRMELOR ROMANESTI IN CONTEXTUL APLICARII STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

Director de proiect

2003

Finalizat

 

Program: AT cod CNCSIS 300

 

Institutia finantatoare: CNCSIS

 

Nr. contract 33547/2003

 

Valoare: 1800 RON

 

17

UTILIZAREA INVATAMANTULUI CONTINUU DIN DOMENIUL ECONOMIC LA DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA

Membru în echipa de cercetare

2001

Finalizat

 

Program: Phare. Programul pentru Politici Regionale si de Coeziune RO9807.01

 

Institutia finantatoare: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA

 

Valoare: 59105 EURO

 

 

 

Alte mentiuni

-          Prodecan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi asigurarea calităţii învăţământului,

           din anul 2008;

-          Membru în Consiliul Cercetării Ştiinţifice din Universitatea din Craiova

-          Secretar al Departamentului 2 „Asigurarea calităţii în învăţământul superior” al AFER, din anul 2008;

-          Membru în colegiul redacţional al revistei Analele Universităţii din Craiova. Seria: Ştiinţe Economice;

-          Membru în colegiul redacţional al Revistei Tinerilor Economisti, Craiova;

-          Membru al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, începând din 2008;

-          Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, Craiova,

           20-21 oct. 2006;

-          Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, Craiova,

           30 mai – 1 iunie 2008;

-          Membru în Editorial Board pentru revista European Researche Studies Journal, Vol. XI, Issue 4, 2008, revistă inclusă in SSRN, EconLit şi

           EBSCO Publishing;

-                  Membru în Editorial Board al 8th International Symposium Economy & Business Economic Development and Growth, 1 – 5 septembrie 2009,

-                  Sunny Beach, Bulgaria.