Oferta de instruire

Modul

Denumire curs

I. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiei

1.       Baze de date

2.       Internet şi dezvoltare de aplicaţii Ón reţele

3.       Comerţ electronic

4.       Utilizarea sistemelor informatice de birou

II. Gestiunea informatizată a activităţii operaţionale

1.       Evidenţă financiar-contabilă informatizată

2.       Analiză economico-financiară

3.       Gestiunea informatizată a producţiei

4.       Gestiunea resurselor

5.       Gestiunea carierelor profesionale

III. Dezvoltarea competenţelor manageriale

1.       Metode şi tehnici moderne de management

2.       Managementul proiectelor

3.       Managementul calităţii

4.       Strategii de firmă