Studiu statistic privind tendinţele de ocupare a resurselor umane din regiunea Oltenia Ón perspectiva integrării Ón Uniunea Europeană

Contract tip: AT Nr. tema 3 din Anexa Ib   Cod CNCSIS: 16  Nr. contract: 27661/14.03.2005