PREZENTARE GENERALĂ

 

Nr. Contract: RO/2005/PL95187/S

Data de semnare a contractului: 24/03/2006

 Perioada contractuală a mobilităţii:15/04/2006 -14/07/2006

Durata proiectului:    11 LUNI     (luni / săpt. / zile) 

Contractant: Universitatea din Craiova

Reprezentant legal al contractantului: Ion Vladimirescu, Rector

Partener de primire / Ţara / Localitatea / Nr. Beneficiari primiţi

·          HOTEL RAFFAELLO Spania / Granada – 1

·          FEDERATION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA Spania / Granada – 2

·          HOTEL ZAGUAN DEL DARRO Spania / Granada – 1

·          HOTEL NH INGLATERRA Spania / Granada – 2

 ·          ALBIZI VIAGGI E CONGRESSI /Italia/Firenze – 1

·          UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE gestiti dala cooperative FLORENCE PLANET /Italia/Firenze -1

·          OSTELLO DELLA  GIOVENTU VILLA CAMERATA /Italia/Firenze – 1

·          HOTEL SANTA MARIA NOVELLA/Italia/Firenze – 1

·          HOTEL RIVOLI SPA/Italia/Firenze – 1

 

Parteneri intermediari (dacă este cazul)

·         AGENCIA EUROPEA DE CONGRESOS / Spania /Granada

·         CONSORTIO CO&SO FIRENZE – OBBIETIVO FORMAZIONE / Italia, Firenze

 

 

I. PROIECT MOBILITĂŢI - PREZENTARE GENERALĂ

 

 

1. GRUP ŢINTĂ

Plasamente

q       persoane în formare profesională iniţială (E)

X    studenţi (S)

q       tineri muncitori şi tineri absolvenţi de învăţământ superior (MTD)

Schimburi:

q       gestionari de resurse umane în întreprinderi,            
planificatori şi gestionari de programe de formare, în special formatori şi experţi în orientare profesională (EX)

q       formatori şi specialişti în domeniul competenţelor lingvistice (CL)

 

2.      NUMĂR DE BENEFICIARI

 

Total număr beneficiari

Sex

Număr persoane cu deficienţe psiho-motorii

F

M

Conform propunerii de proiect

10

7

3

0

Conform contractului

10

7

3

0

Efectiv plecaţi în stagiu / reveniţi de la stagiu

10

7

3

0

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

 

3. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

 

Obiectivele plasamentului, raportate la necesitatile de pe piata romaneasca a turismului si strategiile dezvoltate de parteneriat au fost:

-          crearea de noi specialisti prin cresterea numarului si  calitatii profesionale  a persoanelor implicate in activitati de turism – indeplinit 100%

-          dezvoltarea de noi abilitati si  “know-how”  in turism prin   realizarea unor stagii practice in tari cu experienta in domeniu – indeplinit 100%

-          realizarea unei retele europene  care sa faciliteze transferul de cunostinte, experiente si practici inovative intre tarile participante - indeplinit 100%;

-          intarirea cooperarii  intre institutiile de invatamant si organizatii profesionale indeplinit 100%

-          facilitarea integrarii grupului tinta pe piata muncii la nivel national si international indeplinit 100%

Aprecierea indeplinirii obiectivelor se bazeaza pe rezultatele concrete (competente dobandite in turism la standarde europene) ale desfasurarii activitatilor plasamentului asa cum au fost ele descrise in jurnalele de stagiu ale beneficiarilor si in rapoartele de activitate ale Partenerilor din Italia si Spania  

Beneficiile Proiectului au fost generate de desfasurarea urmatoarelor activitati :

·         Activităţi de pregătire culturală, pedagogică şi lingvistică

      Proiectul s-a bazat  pe fundamentarea si extensia cunostiintelor deja existente, completand competentele dobandite in timpul facultatii cu terminologie specifica in limba engleza si practica specializata in domeniul turismului alternativ, tinand cont ca in acest domeniu teoria si practica sunt strans legate. S-a tinut  cont de faptul ca   abilitatile in comunicare sunt imperative in acest sector, proiectul implementand principiul pregatirii pe baza modulara atat pentru aspectele lingvistice cat si pentru cele ocupationale.  Procesul de pregatire s-a  desfasurat sub coordonarea  cadrelor didactice ale Universitatii din Craiova si partenerilor romani, pe baza informatiilor nationale si a celor  oferite de partenerii straini,  supuse unui proces de actualizare, filtrare si sintetizare.

·        Activităţi practice, specifice turismului la standarde europene

Programul plasamentelor  a fost structurat astfel incat sa garanteze achizitia unor competente si experiente de munca  in relatie cu obiectivele ante-mentionate.  De asemenea programul a permis organizatiei gazda sa aranjeze contacte directe cu toti specialistii implicati in aceasta problema, cursuri teoretice si stagii practice.

Activitatile practice au inclus stagii practice in diferite unitati turistice.  Programul stagiilor practice a avut ca durata 5 zile/saptamana; 6 ore/zi.

In week-enduri organizatiile gazda au organizat programe culturale

Competentele dobandite au fost certificate de catre oragnizatiile de primire, care au emis Certificate de Stagiu

Programul a prevazut dezvoltarea a doua fluxuri de plasament astfel:

Fluxul nr. 1 – 5 persoane. Din Romania, Craiova  in Granada , Spania

Membrii grupului : studenti in turism

Organizatia din Granada, responsabila cu primirea, acomodarea ( cazarea), suportul lingvistic si cultural si pregatirea practica a beneficiarilor in unitatile de stagiu a fost AGENTIA EUROPEA DE CONGRESOS. Nominaliyarea unitatilor de stagiu si repartitia studentilor beneficiari  a fost realiyata de aceasta. Tutore de stagiu a fost Patricia Seglar – coordonator proiecte europene. Pentru fioecare unitate de stagiu plasamentul a fost supervizat de un mentor/responsabil din cadrul unitatii

Fluxul nr. 2 – 5 persoane. Din Romania, Craiova  in FIRENZE , Italia

Membrii grupului : studenti in turism

Organizatia din FIRENZE, responsabila cu primirea, acomodarea ( cazarea), suportul lingvistic si cultural si pregatirea practica a beneficiarilor in unitatile de stagiu a fost OBBIETIVO FORMAZIONE. NominaliZarea unitatilor de stagiu si repartitia studentilor beneficiari  a fost realiZata de aceasta. Tutore de stagiu a fost Claudia Marcini – coordonator proiecte europene. Pentru fioecare unitate de stagiu plasamentul a fost supervizat de un mentor/responsabil din cadrul unitatii.